Om Backselens Grus AB

Backselens Grus AB strävar efter att producera produkter av berg och grus så nära slutkund som möjligt för att minimera miljöbelastningen. Vi har alltid varit noga med att naturen runt en befintlig grustäkt ska var så naturlig som möjligt och att den dag då den sista kubikmetern är utvunnen ska det vara lummigt vacker natur igen. Detta miljöarbete kräver engagemang och uppoffringar men det har också gett oss en vacker närmiljö.

Vårt mål är att vara kända och respekterade för att alltid leverera rätt vara med rätt kvalitet i utlovad tid. De produkter och tjänster som förtaget marknadsför skall vara av sådan kvalitet att de tillfredställer våra kunders krav och förväntningar. Kvalitet och service är våra honnörsord.

Företaget startades som enskild firma 1954 av B. Ivar Johansson, men ombildades till aktiebolag vid årsskiftet 2003/ 2004. Med på arbetsplatsen finns även Per och Bengt Haltorp, som har gått fordonstekniskt gymnasium och under den tiden jobbade åt företaget periodvis, vilket ledde till anställning efter avslutad utbildning. I kundkretsen ingår allt från privatpersoner som vill ha sand till sin sandlåda, till större företag och lastbilscentraler som vill ha krossat vägmaterial och makadam.

Vår maskinpark består av 2 st mobila krossanläggningar, 6 st hjullastare från 9,5 till 22 ton, en 30 tons grävmaskin med hydraulhammare, samt en grusbil med släp som finns till förfogande.

Våra referenser är:
Malungs Last Kjell-Åke Simonsson transportledare/chef 0280-100 02
Lima Besparingsskog Roine Bustad vägförman 0280-313 00
Skanska Sverige AB Bo Forsgren asfalt/betong 0226-220 50

www.malungslast.se

www.limaskog.com
www.cnl.se
Länkar:
Malungs last
Lima Besparingsskog
CNL Reservdelar
E-post: info@backselensgrus.se