Produkter

Här är en lista på produkter som vi säljer, men vi kan givetvis vid förfrågan ta fram special sortiment om det är ekonomiskt försvarbart.

Grusprodukter

Några exempel på användnings områden för de olika materialen.

Produkt

Sand


Väggrus

Bärlager


Förstärkningsgrus

Makadam


Makadam


Makadam


Mursand

Gjutgrus

Storlek

0-8


0-18

0-35


0-100

8-16


16-25


16-32


0-4

0-8

Användningsområde

Används till fyllning kring rörledningar och i kabelgropar, som underlag vid sten och plattsättningar, mot halka på vägar och gångstigar.

Som slitlager på grusvägar och som underlag vid asfaltbeläggning.

Används på grusvägar för att ge bättre bärighet och som underlag vid asfaltbeläggning.

Förstärkning vid vägbyggnationer.

Används till betongballast och på gårdsplaner och som dräneringsmaterial kring hus och dräneringsledningar.

Används till betongballast och som dräneringsmaterial kring hus och dräneringsledningar.

Används till betongballast och som dräneringsmaterial kring hus och dräneringsledningar.

All slags murnings- och putsningsarbeten.

För tillverkning av fabriksbetong och betongvaror.

Pinnmogrus

Några exempel på användnings områden för de olika materialen.

Produkt

VäggrusBärlager


Förstärkningsgrus

Storlek

0-180-35


0-80

Användningsområde

Det idealiska slitlagret på grusvägar, grusgångar och gårdsplaner materialet binder sig samman och bildar en hård klibbfri yta (som vi brukar säga ”billig beläggning”).

Används på grusvägar för att ge bättre bärighet och vid reparation av sämre skogsbilvägar.

Förstärkning vid vägbyggnationer och vid reparationer av dåliga skogsbilvägar.

E-post: info@backselensgrus.se
Länkar:
Malungs last
Lima Besparingsskog
CNL Reservdelar

www.malungslast.se
www.limaskog.com
www.cnl.se